Kariéra - formulár

Hľadáme šikovných kolegov so zápalom a chuťou pomôcť deťom zmysluplne využiť ich voľný čas v umeleckom či záujmovom vzdelávaní.

Stačí vyplniť dotazník ktorý si môžete stiahnuť aj do počítača v sekcii "* dokumenty na stiahnutie *" Spolu s motivačným listom a životopisom posielajte na email. adresu heureka4you@gmail.com

Titul
Meno *
Priezvisko *
Rodné priezvisko *
Trvalé bydlisko *
Dátum narodenia *
Miesto narodenia *
Rodinný stav *
Rodné číslo *
Číslo OP *
Číslo účtu *
Pracovná pozícia (popis požadovanej pracovnej pozície) *
Uchádzam sa o prácu v inštitúcii *
Miesto výkonu práce / región - Plne podľa pokynov zamestnávateľa *
Zdravotná poisťovňa *
Poberateľ dôchodku *
Ak áno aký typ dôchodku
Osoba ZŤP *
Ak áno aké % postihnutia
Druh zamestnania
Dátum nástupu do zamestnania *
Kontaktný email
Kontaktné telefónne číslo *
Vodičský preukaz
Vodičský preukaz - skupina
Očakávaný príjem
 
Možnosť pridať prílohu (curriculum vitae, diplom, vysvedčenie a iné dokumenty podporujúce žiadosť do zamestnania)
 
V zmysle § 11 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane osobných údajov týmto súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov. Prehlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a som si vedomý/á právnych dôsledkov poskytnutia nepravdivých údajov . Zároveň súhlasím so zasielaním mzdy na uvedený bankový účet.
 
Odpíšte kód z obrázka *