SÚKROMNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 
MGR. ALENA MIČAN OSTRIHOŇOVÁ
MOB. 0948 716 697, E-MAIL: scvc.heureka@gmail.com