HEURÉKA – HEAD OFFICE
HLBINY
ZVOLEN 960 01


SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 
MGR. DIANA SUJOVÁ
MOB. 0915 877 311, E-MAIL: szusheureka@gmail.com


SÚKROMNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 
MGR. ALENA MIČAN OSTRIHOŇOVÁ
MOB. 0948 716 697, E-MAIL: scvc.heureka@gmail.com


RODINNÉ CENTRUM 
MGR. ALENA MIČAN OSTRIHOŇOVÁ
0948 716 670, E-MAIL: rczv.heureka@gmail.com


INFO LINKA
info.heureka4you@gmail.com


 

INFORMÁCIE OHĽADOM ŠKOLNÉHO
NA SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE
Mgr. JAKUB BALÚCH
MOB. 0948 716 694