SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 
MGR. DIANA SUJOVÁ
MOB. 0915 877 311, E-MAIL: szusheureka@gmail.com

INFORMÁCIE OHĽADOM ŠKOLNÉHO
NA SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE
MGR. JAKUB BALÚCH
MOB. 0948 716 694