Montessori

Montessori pedagogikaMária Montessori sa narodila v roku 1870 v Taliansku, kde vyštudovala medicínu a neskôr pôsobila v oblasti liečebnej pedagogiky. Venovala sa problémovým a zaostalým deťom s cieľom zistiť, ako sa môžu takéto deti čo najlepšie rozvíjať. Pozorovala ich pri činnostiach, ktoré si sami vyberali a pri ktorých trávili čas bez asistencie dospelého. Zistila, že dieťa nie je jednoducho malý dospelý (mnohí dospelí to dodnes nevedia :). Dieťa nie je prázdna nádoba, ktorú môže dospelý plniť podľa toho, ako sa mu páči. Dieťa žije podľa svojich vlastných zákonov, ktoré pri svojom vývoji nasleduje a ktorým sa musí prispôsobiť aj dospelý a celá výchova.

 
Metóda Montessori

Vychováva k mieru, rešpektu k ľuďom a k našej planéte, k tolerancii a k láske. Hlavným cieľom Montessori výchovy je pomáhať dieťaťu v poznávaní sveta a aj seba samého. Dieťa sa v tejto koncepcii stáva samostatným, slobodným a aktívnym človekom, zodpovedným za svoje konanie.

Je určená pre všetkých, ktorí majú možnosť pôsobiť v blízkosti detí a majú záujem pozitívne sa podieľať na ich budúcnosti.

Mária Montessori : „Pomôž mi, aby som to dokázal sám!“

Montessori pedagogika je nielen o tom, ako sa správať k deťom, ako ich správne vychovávať a viesť, ako zvládať aj tie ťažšie zvládnuteľné deti, ale aj o hľadaní  svojich pocitov a emócií. Je to aj o lepšom pochopení a porozumení seba samého.
A keď pochopíme samých seba, tak potom dokážeme lepšie pochopiť aj svoje okolie, partnerov, priateľov, ale hlavne dokážeme pochopiť a správne sa naladiť na svoje deti. A to je vzácnosť!