HEURÉKA nová forma vzdelávania

 

HEURÉKA - moderná škola v modernom šate

Sme tým mladých ľudí ktorí sa rozhodli  ponúknuť Vám  umelecké a záujmové vzdelávanie v „rodine základných umeleckých  škôl a centre voľného času   Heuréka . V našej  umeleckej škole  Vám naviac ponúkame prívetivé a priateľské prostredie ktoré :


- viac rozvíja spoluprácu než súťaživosť
- uľahčuje otvorenú komunikáciu
- podporuje viac tvorivých možností


myšlienky kalokagathie ožívajú v rámcoch školského „športového“ klubu Heuréky  heslom „v zdravom tele zdravý duch“.

 parafrázujúc Marca Aurélia, "človek má takú cenu, akú cenu má to, o čo sa snaží... ...a našou snahou  je   poskytnutie kvalitného zázemia pre umelecké a záujmové vzdelávanie v našom regióne.

 

Váš tím Heuréky