Chcete, aby  Vaše dieťa strávilo svoj voľný čas zmysluplne?

Máte možnosť vybrať si z množstva zaujímavých kurzov a tvorivých aktivít. 

 

Viete si nájsť čas na pestré spoločné aktivity s Vaším dieťaťom?

Príďte medzi nás a  aktívne využite čas strávený spolu s Vaším dieťaťom,  inšpirujte sa a vymeňte si skúsenosti s inými rodičmi.V príjemnom prostredí s rodinnou atmosférou vytvárame priestor pre osobnostný, intelektuálny, emocionálny a sociálny rozvoj detí a tiež podporujeme ideu materstva a rodičovstva.

 

Poslanie RC HEURÉKA

 • vytvoriť priestor pre osobnostný, intelektuálny, emocionálny a sociálny rozvoj detí,
 • podporovať ideu materstva a rodičovstva, 
 • rozvíjať vzťah medzi deťmi a ich rodičmi, ale aj medzi deťmi navzájom.
   

RC HEURÉKA je otvorené pre

 • deti rôznych vekových kategórií (od 0 do 6 rokov),
 • mamičky na materskej dovolenke,
 • pracujúce mamičky,
 • oteckov,
 • starých rodičov,
 • iných sympatizujúcich občanov.

Do centra môžu prichádzať nielen mamičky, ale aj oteckovia a starí rodičia,  čo vytvára možnosti pre viacgeneračnú komunikáciu.

 

Cieľom nášho RC je vytvárať priestor na:

 • rozvoj manuálnych zručností, intelektu a emocionálnej inteligencie
 • rozvoj pohybových schopností a zručností a na zapojenie sa do spoločných hier s inými deťmi,
 • stretávanie sa mamičiek a detí,
 • diskusiu, neformálne rady,
 • vzájomnú pomoc a podporu.

 

Ponúkame

 • aktivity pre deti rôznych vekových kategórií,
 • zmysluplne a plnohodnotne využitý čas rodičov strávený so svojím dieťaťom,
 • matkám a deťom najmä do veku troch rokov možnosť prvých kontaktov ich detí s inými deťmi (socializácia),
 • príjemné prostredie s rodinnou atmosférou.