Bezpečnosť a práva detí

Linky na ochranu detí pred násilím:

a. Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov,
b. linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci, c. internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/,
d. linka detskej istoty http://www.ldi.sk,
e. online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk.
f. psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/.


Zdroje informácií a podporné materiály:
1. www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/odborne-informacie/,
2. https://vudpap.sk/aktuality/metodicke-usmernenia/,
3. www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/metodiky/.

  • Auditorská spoločnostAuditorská spoločnost
  • Certifikačný orgánCertifikačný orgán
  • Advokátska kanceláriaAdvokátska kancelária

Kontakt Heuréka

info.heureka4you@gmail.com

+421 45 5322 441

Head-office SMS Heuréka

Hlbiny 2

960 01 Zvolen

Fotogaléria

Všetky »

Články

Menu