Inštrumentálne hudobné programy YAMAHA

Keyboard (elektronický klávesový nástroj) sa teší rastúcej obľube a stáva sa rovnako ľudovým inštrumentom ako flauta, gitara alebo akordeón. Používa sa sólovo alebo v skupinách, preto musí moderná výuka hry zodpovedať všestranným možnostiam použitia tohto nástroja a prianím a očakávaním žiakov.

Fun Key Kids

Fun Key Kids (pre deti od 6 do 8 rokov) - žiaci sa naučia základom hry na klávesové nástroje a ich ovládaniu. Obsahom vyučovania sú známe ľudové a umelé piesne a skladby najrôznejších žánrov. Po absolvovaní dvoch dielov učebnice (FKK a, FKK b) je možné pokračovať programom Fun Key (keyboard) alebo K4M (klavír).

 
Fun Key

Fun Key (pre deti od 8 rokov, mládež a dospelých) - žiaci si osvoja hru s automatickým sprievodom rovnako ako polyfónnu sólovú hru, precvičia orchestrálnu súhru, zoznámia sa so základmi aranžovania evergreenov a hitov a improvizácií. Vyučovacie materiály sú štýlové rôznorodé. Sú koncipované tak, že sa z nich "svoj" repertoár naučí ako žiak hrajúci len pre zábavu, tak aj vynikajúci a všestranne spôsobilý interpret. Atmosféra skupinového vyučovania umožňuje prežívať hudobný úspech, čo pozitívne ovplyvňuje ďalšie učenie.