Predškolské hudobné programy Yamaha

Robík

Program ROBÍK je najnovším programom Hudobnej školy YAMAHA pre deti od 4 do 18 mesiacov. Na jeho vývoji sa podieľala celá rada fundovaných odborníkov z oblasti hudobnej pedagogiky, pediatrie a detskej neuropsychológie. Deťom sú ponúkané najrôznejšie možnosti zapojenia do tvorivého procesu (so zreteľom k úrovni ich zmyslových a senzomotorických skúsenosti). Získavajú tak prvé elementárne povedomie o hudbe.

Podstatou je proces "voľného objavovania". Dieťaťu dáva možnosť pozorovať a objavovať ponúkané predmety s prihliadnutím k individuálnej úrovni zmyslového vnímania. Ďalšími aktivizačnými prvkami sú spoločný spev, počúvanie hudby a hudobno-pohybové hry. Úloha rodičov spočíva v zaistení a zaopatrení detí.

Figúrkou, ktorá deti prevádza, rastie rovnako ako ony a prežíva s nimi témy vychádzajúce z ich života - kúpanie, uspávanie, jedlo, pohyb, choroby… je Robbie. Jednoduché tematický usporiadané príbehy s piesňami a básňami sú obsiahnuté v príručke pre rodičov, doplnené hudbou na CD. 
Prvé krôčiky k hudbe

Program Prvé krôčiky k hudbe vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Obsahom Prvých krôčikov sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje (vrátane doplňujúcich výtvarných a pracovných činností). Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Hravá forma všetkých činností a rozvoj prirodzenej zvedavosti sú predpokladom pre úspešné zvládnutie procesu učenia v neskoršom veku.

Každá hodina rozvíja určitú tému zo života detí, ktoré zodpovedajú ich veku a skúsenostiam. Ku každej téme je pripravená zodpovedajúca pieseň, báseň a sluchová ukážka, takže spoločne s príbehom a rytmickou alebo pohybovou hrou tvorí hodina organický jednotný celok. Vďaka aktívnej účasti jedného z rodičov (prarodičov), využívaním zaujímavých učebných materiálov - moderných spevníkov, CD s nahrávkami piesni a sluchových skladieb, leporiel a ďalších progresívnych pomôcok, je pôsobenie cielené a intenzívne.

Aktuálna ponuka krúžkov na školský rok 2021/2022

 

Pripravujeme pre Vás kurzy od októbra 2021 :) Ponuku zverejníme čoskoro :) Tešíme sa na Vás :)

 

Na všetky krúžky sa môžete prihlásiť online - klik prihláška ! Vypísané prihlášky posielajte na mail: headoffice4heureka@gmail.com. Tešíme sa na Vás :)