Zvolen

Chcete, aby  Vaše dieťa strávilo svoj voľný čas zmysluplne?
Máte možnosť vybrať si z množstva zaujímavých kurzov a tvorivých aktivít.

Viete si nájsť čas na pestré spoločné aktivity s Vaším dieťaťom?
Príďte medzi nás a  aktívne využite čas strávený spolu s Vaším dieťaťom,  inšpirujte sa a vymeňte si skúsenosti s inými rodičmi.V príjemnom prostredí s rodinnou atmosférou vytvárame priestor pre osobnostný, intelektuálny, emocionálny a sociálny rozvoj detí a tiež podporujeme ideu materstva a rodičovstva.

Poslanie RC HEURÉKA

- vytvoriť priestor pre osobnostný, intelektuálny, emocionálny a sociálny rozvoj detí,
- podporovať ideu materstva a rodičovstva,
- rozvíjať vzťah medzi deťmi a ich rodičmi, ale aj medzi deťmi navzájom.
     

RC HEURÉKA je otvorené pre

- deti rôznych vekových kategórií (od 0 do 6 rokov),
- mamičky na materskej dovolenke,
- pracujúce mamičky,
- oteckov,
- starých rodičov,
- iných sympatizujúcich občanov.

Do centra môžu prichádzať nielen mamičky, ale aj oteckovia a starí rodičia,  čo vytvára možnosti pre viacgeneračnú komunikáciu.

Cieľom nášho RC je vytvárať priestor na:

- rozvoj manuálnych zručností, intelektu a emocionálnej inteligencie
- rozvoj pohybových schopností a zručností a na zapojenie sa do spoločných hier s inými deťmi,
- stretávanie sa mamičiek a detí,
- diskusiu, neformálne rady,
- vzájomnú pomoc a podporu.

 
Ponúkame

- aktivity pre deti rôznych vekových kategórií,
- zmysluplne a plnohodnotne využitý čas rodičov strávený so svojím dieťaťom,
- matkám a deťom najmä do veku troch rokov možnosť prvých kontaktov ich detí s inými deťmi (socializácia),
- príjemné prostredie s rodinnou atmosférou.